Matematika - doučování a příprava

Matematika - královna věd je pro někoho krásná, pro jiného zas nepochopitelná. Ve druhém případě Vám matematiku předvedeme v jiném světle, pomůžeme Vám pochopit její základy, doučíme Vás vzorce, pravidla, postupy, logické metody a především - naučíme Vás to vše používat a nakonec i uplatnit u zkoušek nebo během školního roku.

Pro žáky základní školy nabízíme pravidelné doučování, osvojení si probírané látky ve škole, doplnění chybějících znalostí z předchozích ročníků, důkladné procvičení a získání dovedností, které uplatníte při matematických testech i zkoušení ve škole. Váš učitel bude pozorovat, jak se zlepšujete každý týden.

Studenty středních škol vedeme jejich matematikou a dáváme jim jistotu, aby dokázali úspěšně zvládnout všechny roky studia, které završí maturitou. Samotná příprava na maturitu je velmi důležitá, cítíte-li nedostatky. To, co je potřeba doplnit za roky studia s Vámi projdeme, procvičíme a upevníme.

Vysokoškoláci mohou kdykoliv využít doučování a procvičování všech předmětů matematiky (matematická analýza, deskriptivní geometrie, algebra, matematická logika, statistika a pravděpodobnost...) ve všech semestrech jejich studia. Připravíme je i ke zvládnutí státních zkoušek z matematiky, pomůžeme s diplomovou prací.

Pro všechny máme individuální přístup, řadu příkladů a cvičení pro správné pochopení, možnost vysvětlení názorným příkladem, doporučenou literaturu a učebnice a nekonečně trpělivosti, abyste získali vědomosti k úspěšnému zvládnutí Vašeho studia.

Obraťte se s důvěrou na nás, abychom Vás mohli přřesvědčit, že dokážete zdolat všechny nástrahy i zkoušky matematiky.